• Garanti

50-50 bruktbilgaranti!

For kjøretøy som selges med vurderingsskjema, gjelder kjøpslovens reklamasjonsregler fullt ut.

Økern Bilauksjon AS innestår for opplysninger i den vurderingsrapport som medfølger kjøretøyet.

For komponenter som i vurderingsskjemaet er vurdert til karakteren 1 (normal), gis det en 3 måneders 50-50 bruktbilgaranti.

Dette betyr at dersom det oppstår feil ved bilen i løpet av en 3-måneders periode fra kjøpsdato, utpeker Økern Bilauksjon AS det verksted som skal utføre arbeidet, og kostnadene deles likt mellom Økern Bilauksjon AS og kjøper.

Garantien gis kun til den som kjøper bilen av Økern Bilauksjon AS, ikke til eventuelle nye kjøpere innenfor 3-månedersfristen.
Ingen form for utbedring må igangsettes før Økern Bilauksjon AS har samtykket i dette.

Følgende komponenter omfattes ikke av garantien:

Garanti mot heftelser

Økern Bilauksjon AS innestår for at bilen fremstilles fri for økomiske heftelser, slik at eventuelle heftelser inndekkes og slettes før oppgjøret foretas overfor selger.

Betalingsgaranti

Økern Bilauksjon AS har stilt en bankgaranti som sikkerhet for sine kunder.